Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în municipiul Turnu Măgurele

ROMANIA JUDETUL TELEORMAN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE                                                                                                      PROIECT                                                                                                   …