Date de contact

Adresă

Bulevardul Republicii nr 2

Turnu Măgurele, jud. Teleorman, România, cod poștal 145200

primariatm@yahoo.com, primaria@municipiulturnumagurele.ro

Telefon/Fax

0247416451, 0247416816, 0247416453 – fax

Serviciul Taxe și Impozite Locale – 0247411298

itltm@yahoo.com , serv.itl@municipiulturnumagurele.ro

Birou Stare Civilă – interior 117

stare.civila@municipiulturnumagurele.ro

Evidența Populației – 0247416340

Serviciul Public de Asistență Socială  – 0247411421
spas@municipiulturnumagurele.ro, spastrm@yahoo.com

Hartă