SPAS

Serviciul Public de Asistență Socială

Turnu Măgurele 145200 str. Sf. Vineri nr.13 – Tel. 0247411421

Email: spas@municipiulturnumagurele.ro  ,  spastrm@yahoo.com

Program funcționare: Luni – Vineri 08.00 – 16.00

Șef serviciu – Chițu Gheorghe

Compartiment Ajutor Social

 • Baban Mița
 • Mațotă Doina
 • Vișenescu Valentin 

Compartiment Protecția Persoanelor Adulte

 • Mirea Tanța
 • Vărzaru Liliana

Compartiment Protecția Copilului

 • Abălaru Maria Mirela
 • Pică Liliana
 • Moraru Nicoleta

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

 • Băja Sorin
 • Țăranu Livia

Compartiment Asistență Medicală Comunitară

 • Bode Mirela Daniela
 • Ciobanu Cristina