SPAS

Serviciul Public de Asistență Socială

Turnu Măgurele 145200 str. Sf. Vineri nr.13 – Tel. 0247411421

Email: spas@municipiulturnumagurele.ro  ,  spastrm@yahoo.com

Program funcționare: Luni – Vineri 08.00 – 16.00

Șef serviciu – Chițu Gheorghe

Compartiment Ajutor Social

  • Baban Mița
  • Mațotă Doina
  •  

Compartiment Protecția Persoanelor Adulte

  • Mirea Tanța
  • Vărzaru Liliana

Compartiment Protecția Copilului

  • Abălaru Maria Mirela
  • Pică Liliana
  • Moraru Nicoleta

Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap

  • Băja Sorin
  • Țăranu Livia