Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului

  • Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare construire_desfiintare
  • Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism certif_urbanism
  • Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare cerere_val_construire
  • Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism cerere_val_cert_urban
  • Cerere pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de construire/desfiintare receptie_lucrari
  • Declaratia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire – anexa43
  • Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor F_13_14_15_16