Compartiment Asociatii Proprietari

Sinteză a Legii nr. 196/2018 – Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor lege196_2018