Achiziționarea serviciilor de traducere necesare în contextul implementării proiectului „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România- Bulgaria

 Municipiul Turnu Măgurele derulează proiectul „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună

Citește mai mult

Strategia integrată de marketing pentru popularizarea regiunii Pleven – Turnu Măgurele ca destinație turistică tematică atractivă și de produse turistice integrate dezvoltate în cadrul proiectului ”Drumul memoriei: produse și servicii turistice transfrontaliere durabile pentru cele două obiective istorice Parcul memorial Grivița și ”Cetatea Turnu”

Această strategie a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Memory Route – Sustainable cross-border tourism products for Memorial Park “Grivitsa” and

Citește mai mult

Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației necesare execuției lucrărilor ce vizează crearea Centrului Educațional, componentă a proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu

Citește mai mult

Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice elaborate pentru execuția lucrărilor de reabilitare a străzilor incluse în proiectul integrat ,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ,, Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții

Citește mai mult

Licitație publică – închiriere 2(două) terenuri cu suprafața de 15 mp/teren, aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în strada Căpitan Stănculescu, zona bloc C22-P.T.1, în vederea amplasării de copertine și garaje pentru parcarea autoturismelor, conform H.C.L. nr.6/28.01.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de

Citește mai mult

Licitație publică – închiriere imobil-teren în suprafață de 2 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada General David Praporgescu, zona bloc F29, conform H.C.L. nr.132/30.09.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de

Citește mai mult