Comisii de specialitate

1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si comert.

 • CRISTEA FLORENTIN – PSD
 • GHEORGHE MIHAI – PSD
 • MOHORA CĂTĂLIN MARIUS – PSD
 • CONDEA IOAN VALENTIN – PSD
 • DACIU GEORGEL – PNL
 • MOHORA STELUȚA – PNL
 • VÎLCEA IULIAN – PNL

2. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.

 • ATHENEU AURA – PSD
 • VASILE RAZVAN DELCEA – PSD
 • JULEA FLOREA – PSD
 • PETRESCU EMIL – PNL
 • CONSTANTIN VIRGIL LUCIAN – PNL
 • NUȚĂ RADU DANIEL – PNL
 • MANEA TUDOR – PMP

3. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

 • MITROI TEODOR – PSD
 • LAMBA DANIEL – PSD
 • BELU IONUȚ MARIUS – PSD
 • RAGABEJA EUGEN – PNL
 • MUȘAT TUDOREL – PNL