Proiecte aflate in implementare

 

Nr. crt.

Denumire proiect

Imagini din derularea proiectului

Programul Interreg V A România Bulgaria

1. L-TeN – Conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”, cod proiect 15.1.1.014, cod E-MS ROBG-127
2. I-TeN – Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvotarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura  TEN-T,Cod proiect 15.1.1.013, Cod e-MS ROBG-132
3. Podurile timpului: o abordare integrată pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol – Turnu Măgurele,Cod proiect 15.2.1.104, Cod e-MS ROBG-128
4. Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul  Memorial “Grivitsa” şi Cetatea “Turnu”/ cod eMS ROBG – 397

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

5. Restaurare, consolidare, protecție și conservare a catedralei Sfântul Haralambie din municipiul Turnu Măgurele, Cod SMIS 116469
6. Reabilitarea termică a sediului Primăriei municipiului Turnu Măgurele, Cod SMIS 114284

Programul Operațional Capital Uman

7. Dezvoltarea capitalului uman din municipiul Turnu Măgurele, prin participarea la educație, cod SMIS 107012

Programul Operațional Capacitate Administrativă

8. Administrație publică locală eficientă, transparentă și orientată către cetățean în municipiul Turnu Măgurele, cod SIPOCA 110909

Programul National de Dezvoltare Locală  2017-2020

9. Reabilitare infrastructura de canalizare pe strada 1907, din municipiul Turnu Magurele
10. Reabilitare infrastructura de canalizare pe strada Mihai Eminescu (tronson cuprins intre strada General David Praporgescu – strada Taberei), din municipiul Turnu Magurele
11. Reabilitare infrastructura de apa pe strada Mihai Bravu (tronson cuprins intre strada General David Praporgescu – strada Primaverii), din municipiul Turnu Magurele
12. Reabilitare infrastructura de apa pe strada Sfanta Vineri, din municipiul Turnu Magurele
13. Reabilitare infrastructura de apa  pe strada General David Praporgescu (tronson cuprins intre strada Chimiei  si strada Stadionului), din municipiul Turnu Magurele
14. Reabilitare infrastructura de apa si canalizare  pe strada Taberei, din municipiul Turnu Magurele
15. Reabilitare infrastructura de apa si canalizare  pe strada Chimiei (tronson cuprins intre strada General David Praporgescu si strada Stadionului) , din municipiul Turnu Magurele
16. Reabilitare strazi din zona centrala a municipiului Turnu Magurele
17. Reabilitare clădire și amenajare curte interioară la Grădinița nr. 2 din municipiul Turnu Măgurele
18. Consolidare și reabilitare corp principal și amenajare curte interioară la Grădinița nr. 4 din municipiul Turnu Măgurele