Serviciul Impozite si Taxe Locale

 • Cerere eliberare adeverinta platitor de impozite si taxe locale platitor_itl
 • Cerere rectificare matricola imobil rectificare_matricola
 • Cerere scadere de la plata amenzilor de circulatie scadere_amenzi
 • Cerere scadere din evidenta vehicul scadere_vehicul
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice itl001
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane juridice itl002
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice itl003
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice itl004
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local itl010
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local itl012
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice itl014
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate itl015
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice itl005
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice itl006