Proiect “Îmbătrânim frumos și demn”

Proiectul “ Îmbatrânim frumos și demn” în cadrul Programului Operațional

                                                     Capital Uman  (  POCU ) 2014 – 2020

              Prin Programul Operațional Capital Uman(POCU) 2014-2020, Axa prioritară nr.4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei ,Prioritatea de investiții – 9 i.i. Creșterea accesului la serviciile accesibile, durabile și de calitate, inclusive asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor de persoane grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvată nevoilor specifice, se finanțează proiecte pentru sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate( ex. Consiliere, servicii psiho- sociomedicale, măsuri de acompaniament, etc) în concordanță cu nevoile specifice ale persoanelor vârstnice, inclusiv prin  utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.

           Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman  a aprobat prin H.C.L. nr.158/23.11.2018  , Acordul de parteneriat al proiectului  “ Îmbatrânim frumos și demn” în cadrul Programului Operațional Capital Uman  (  POCU ) 2014 – 2020 , acord   încheiat între UAT Municipiul Turnu Măgurele în calitate de lider de parteneriat și Persoana juridică de drept privat cu scop  nepatrimonial Asociația pentru Educație și Dezvoltare Comunitară, cu sediul în comuna Țigănești, județul Teleorman,

                Durata proiectului : 36 de luni.

                Data începere proiect: 07.08.2019

                Data încheiere proiect: 07.08.2022

                Buget eligibil total : 2.675.213.,90 lei

               Proiectul își propune să înființeze și să dezvolte un ansamblu de 3 servicii sociale pentru persoanele vulnerabile cu vârsta de peste 65 de ani din mun. Turnu Măgurele , oferindu-le servicii integrate după anumite criterii de selecție ( servicii :  socio-medicale, de consiliere juridică, de consiliere socială, de consiliere psihologică, masă caldă la domiciliu, servicii de îngrijire la domiciliu) care să răspundă nevoilor  lor sociale, medicale, de socializare și petrecere a timpului lor liber.

             Grupul țintă va beneficia de activitățile și evenimentele organizate la nivel comunitar de Comitetul Comunitar al Batrânilor (comitet ce va fi inființat în cadrul acestui proiect) și vor primi o serie de servicii: sprijin în gospodărie pentru activitațile fizice pe care nu le pot face, servicii de consiliere juridică, servicii medicale, servicii de informare pentru prevenirea unor fapte de înșelăciune/furturi care îi afectează adesea, servicii de educație pentru sănătate, distribuirea hranei calde la domiciliu, acordarea de subvenții pentru situații speciale și posibilitatea participării la o excursie ecumenică.

              Cel puțin 165 de persoane vor primi servicii integrate dintre care 93 vor depăși situația de vulnerabilitate ca urmare a sprijinului în cadrul proiectului.

              Serviciile sociale ce urmează a fi inființate sunt :

1. SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

                În cadrul acestui serviciu se vor oferi servicii integrate după anumite criterii de selecție, unui număr de 90 de persoane cu vârsta peste 65 de ani dintre care 63  să poată depăși situația de vulnerabilitate în care se află într-un termen de 31 de luni.

                Pentru acordarea unor servicii de sprijin pentru o parte dintre  membrii grupului țintă în realizarea activităților instrumentale zilnice la nivelul gospodăriei se vor achiziționa un minim de echipamente și scule  (drujba, coasa pt. tăiat iarba,, motosapă, topoare, lopeți, greble etc.) cu ajutorul carora se vor realiza diverse acivitați : taiat iarba, arat, spart lemne, etc.

               Pe o perioada  de 24 de luni se va încheia un contract cu un furnizor care va livra masa caldă direct la domiciliile beneficiarilor în limita a 15 mese pe zi ( în total 10800 de mese calde). Pentru a asigura accesul la acest serviciu, unui număr cât mai mare de beneficiari, pe parcursul proiectului vor fi selectate mai multe serii de persoane eligibile,astfel cel puțin 80 de persoane vor beneficia de acest serviciu.

               În proiectul bugetului s-a prevăzut acordarea a 25 de subvenții  pentru membrii grupului țintă aflati în situații critice( ex.proteze pentru persoane cu handicap locomotor , proteze auditive, etc.).

 In funcție de fiecare tip de serviciu oferit, sunt stabilite următoarele criterii de selecție:

a. Distribuirea de  hrană caldă la domiciliu

  •Au resurse financiare limitate/ nu au resurse financiare

  • Locuiesc singuri sau cu sotul/ sotia cu varsta peste 65 de ani si nu au alt sprijin

  • Stare de sanatate precara

  • Sunt imobilizati

b. .Sprijin instrumental in gospodarie:

• Persoane cu resurse financiare limitate/ inexistente

• Persoane care locuiesc singure sau cu sotul/ sotia dar nu se pot gospodari singuri

• Persoane cu handicap

 c. Subvenții pentru  rezolvarea punctuală a unor situații de vulnerabilitate

• Au probleme de vedere care le afecteaza capacitatea de a executa activitati instrumentale zilnice

• Au probleme locomotorii si nu se pot deplasa in conditii de siguranta

• Au probleme cu auzul care le afecteaza capacitatea

2.  CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

               În cadrul acestui serviciu se va asigura pentru un număr de 45 de persoane după anumite criterii de selecție  un cadru adecvat în care să beneficieze de  sprijin și asistență  într-un timp de 31 de luni.

             Centrul de zi propune un program de activitati conceput cu scopul de a promova bunastarea beneficiarilor, de a contribui la cresterea calitatii vietii a acestora, prin serviciile oferite. Serviciile in cadrul Centrului de zi vor fi oferite gratuit si vor urmari inlaturarea sentimentului de izolare sociala, cresterea stimei de sine, petrecerea timpului liber, comunicare, valorizarea fiecarei persoane si inlaturarea sentimentului de inutilitate.

            Activitatile puse la dispozitia beneficiarilor vor fi activitati diverse in acord cu varsta, nevoile identificate si starea lor fizica. In Centru se vor desfasura activitati precum:

• jocuri de societate: sah, rummy, table, scrabble, carti;

• lecturare de carti din biblioteca Centrului de Zi;

• organizare de concursuri

• vizionare emisiuni TV, audiere emisiuni radio, muzica;

• activitati de suport in grup: comunicare, socializare;

• activitati cultural-artistice: sarbatorirea unor evenimente importante prin cantece, poezii, dansuri populare, scenete de teatru, comemorari cu ocazii speciale: Craciun, Paste, Ziua Nationala, Ziua Eminescu, 8 Martie, Ziua Pensionarului, aniversari de Zile de nastere ale membrilor Centrului de Zi. La aceste evenimente sunt invitati sa participe si reprezentanti ai autoritatilor locale, mass-media, ONG-uri.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice va funcționa în incinta Grădiniței cu program prelungit nr.1 din strada Oborului nr.1 de Luni pana Vineri, 4 ore pe zi.

Criteriile de selecție pentru beneficiarii Centrului de zi pentru persoane vârtsnice sunt următoarele :

 – persoane cu varsta peste 65 de ani

 – persoane cu relatii sociale limitate/inexistente

 – persoane active,dornice sa se implice voluntar in comunitate

 – persoane cu resurse financiare limitate/inexistente si nu au acces la activitati de petrecere a timpului liber,

 – persoane care nu au probleme psihice grave sau un comportament violent, agresiv.

– persoane singure care prezinta stare de anxietate/depresie

3. SERVICIUL SOCIAL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

              Prin acest serviciu se vor oferi servicii integrate după anumite criterii de selecție unui număr de 30 de persoane cu vârsta de peste  65 de ani, astfel încât în 31 de luni condițiile de viață ale acestora să fie îmbunătațite.

              Dintre cele 30 de persoane care vor beneficia de  îngrijire la domiciliu, servicii medicale, informare și consilere socială) cel puțin 15 persoane vor depăși starea de vulnerabilitate.

      Conditiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul de ingrijire la domiciliu au in vedere persoanele varstnice care au implinit varsta de 65 de ani si se gasesc intr- una dintre urmatoarele situatii:

  1. au vârsta de peste 65 de ani
  2. locuiesc/ se gospodăresc singure
  3. starea de sănătate este precară
  4. sunt incapabile să execute activități instrumentale ale vieții zilnice
  5. sunt incapabile să execute activități de bază ale vieții zilnice
  6. se deplasează cu dificultate
  7. sunt imobilizate

Centrul de zi pentru persoane vârstnice va funcționa în incinta Grădiniței cu program prelungit nr.1 din strada Oborului nr.1 de Luni pana Vineri, 4 ore pe zi.

01.03.2021 – Confecționare de mărțișoare

08.03.2021 – Confecționare de felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie

Paște 2021

08.09.2021 – Împreună cu voluntarii

08.09.2021 – Lansare de carte dl. profesor-pictor Dumitru Negru

Septembrie 2021 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

Septembrie 2021 A5.8 – distribuirea de masă caldă la domiciliu

Septembrie 2021 – schimb rețete de zacuscă și degustare de zacuscă

Octombrie 2021 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

Octombrie 2021 A5.8 – distribuirea de masă caldă la domiciliu

Octombrie 2021 – donație de ștergare tradiționale

Octombrie 2021 – sărbătoarea de Sf. Dumitru

08.11.2021 – Sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril

Noiembrie 2021 – confecționare de insigne pentru 1 Decembrie

Noiembrie 2021 – sărbătorirea zilei de 1 Decembrie

Noiembrie 2021 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

Decembrie 2021 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

Decembrie 2021 – împodobirea bradului de Crăciun

Decembrie 2021 – petrecerea beneficiarilor

24.06.2022 – Sânzienele și Ziua Internațională a Iei

29.06.2022 – Călător printre tradiții

12.07.2022 Expoziție cu vânzare – Strângere de fonduri pentru familii defavorizate

07.01.2022 Sărbătorirea zilei de Sf. Ion

Coordonare voluntari ianuarie 2022

24.01.2022 Mica Unire

15.02.2022 Amenajare de flori la Centrul de Zi

Coordonare voluntari februarie 2022

24.02.2022 Confecționare de felicitări personalizate

01.03.2022 Oferirea de mărțișoare beneficiarelor Centrului de Zi

Coordonare voluntari martie 2022

08.03.2022 Sărbătorirea zilei de 8 Martie

07.04.2022 Ziua Mondială a Sănătății

Coordonare voluntari aprilie 2022

21.04.2022 Paștele Ortodox

Mai 2022 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

Mai 2022 A6.4 – Promovarea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor9 Mai Ziua Europei

Iunie 2022 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

Iunie 2022 A6.4 – Promovarea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilorCălător printre tradiții

Iulie 2022 A6.4 – Promovarea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilorCelebrarea zilei de Sf. Ilie și serbarea zilei onomastice a unei beneficiare a Centrului de Zi

Iulie 2022 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

August 2022 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

August 2022 A6.4 – Promovarea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilorSărbătorirea zilei onomastice de Sf. Maria a beneficiarilor Centrului de Zi ce poartă acest nume

Septembrie 2022 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

Octombrie 2022 A5.3 – sprijinirea beneficiarilor pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – noiembrie 2022 – Târg de meserii

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – noiembrie 2022 – Șezători

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – noiembrie 2022 – Expozitie

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – decembrie 2022 – Voluntariat

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – decembrie 2022 – Expozitie

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – ianuarie 2023 – Evenimente Culturale

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – ianuarie 2023 – Expoziție

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – Februarie 2023 – Târg de meserii

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – Februarie 2023 – Voluntariat

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – Martie 2023 – Expozitie

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – Aprilie 2023 – Șezători

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – Aprilie 2023 – Voluntariat

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – Mai 2023 – Șezători

Activități desfășurate de experții partenerului de proiect – Mai 2023 – Expoziție