Anunt disponibilizare bunuri mobile existente în patrimoniul Primăriei municipiului Turnu Măgurele

Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, telefon 0247 416 451, fax 0247416453, www.municipiulturnumagurele.ro, e_mail:primariatm@yahoo.com, ANUNTĂ disponibilizarea unor bunuri mobile existente în patrimoniul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Centrala Termică nr.1, Centrala Termică nr.2, Centrala Termică nr.7, identificate conform Anexei – ce poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Turnu Măgurele și la sediul instituției, Serviciul Urbanism și Gospodărie Comunală.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.841/23.10.1995, privind procedurile de transmitere fără plată și valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, instituțiile publice interesate în obținerea bunurilor pot solicita transmiterea fără plată până la 19.02.2019.

Informații privind bunurile, se pot obține de la sediul instituției – Serviciul Urbanism și Gospodărie Comunală și pe site-ul Primăriei municipiului Turnu Măgurele(www.municipiulturnumagurele.ro).

Lista bunurilor aici anunt21012019