UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul „Măsuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21” – Cod  POCU/717/5/1/154690

UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul „Masuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21” – Cod  POCU/717/5/1/154690, proiect aplicat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiție 9.VI,   în calitate de beneficiar-partener 2 în cadrul acestui proiect.  

În cadrul proiectul anterior menționat, este prevăzută achiziționarea de materiale școlare, haine și rechizite, sub formă de pachete, pentru 270 copii. Pachetele vor fi furnizate în 2 tranșe a câte 270 de pachete pentru 200 de participanți la programul SDS(școala după școală) și pentru 70 de copii din categorii defavorizate din ZUM(zone urbane marginalizate), pentru a stimula participarea la școală și pentru reducerea abandonului școlar. 

Prima tranșă de pachete va fi furnizată în anul școlar 2022-2023 iar cea de-a doua în anul școlar 2023-2024.

        În vederea achiziționării pachetelor de materiale școlare și haine, UAT Municipiul Turnu Măgurele a derulat o procedură simplificată împărțită pe două loturi. În urma finalizării procedurii simplificate au fost atribuite următoarele contracte:

Lotul 1 –  contractul de furnizare nr.  9806/22.05.2023.

  • Furnizor: MB SILVER IMPEX SRL
  • Obiectul achiziției: Furnizare pachete materiale școlare si rechizite
  • Valoarea achiziției:  51.924,52 lei, la care se adaugă TVA.
  • Procedura aplicată: procedură simplificată.

Lotul 2 –  contractul de furnizare nr.  9666/18.05.2023.

  • Furnizor: C&C ACTIV GENERAL CONCEPT SRL
  • Obiectul achiziției: Furnizare pachete haine și încălțăminte  
  • Valoarea achiziției:  111.672,00 lei, la care se adaugă TVA.
  • Procedura aplicată: procedură simplificată.