Rezultatele obținute de candidați la interviul din data de 30.10.2019 pentru ocuparea a 3 posturi de îngrijitor la domiciliu și 1 post asistent medical generalist în vederea implementării proiectului ,, Imbătrânim frumos și demn!”

CENTRALIZATOR NOMINAL  PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI LA INTERVIUL DIN DATA DE 30.10.2019 PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU ȘI 1 POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST  ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ,, ÎMBĂTRÂNIM FRUMOS ȘI DEMN!

Nr. crt. Numele și  prenume Postul Punctaj Rezultat
1 CRĂCIUN VALERICA MARICICA Îngrijitor la domiciliu 85 ADMIS
2 MOLDOVEANU DOINA Îngrijitor la domiciliu 85 ADMIS
3 URZICĂ VICTORIA Îngrijitor la domiciliu 80 ADMIS
4 PAȚACHIA MARINA ANDREEA Asistent medical generalist 95 ADMIS

 

Secretar  Țăranu Livia