Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr.2