Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 18 – Între Olturi

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu Măgurele din judeţul Teleorman anunţă:

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 18:

(Între Olturi: TARLA 126 / I, TARLA 126 / II, TARLA 129 A, TARLA 136 A,

TARLA 137 / I, TARLA 137 / II)

începând cu data de 25.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – camera 4 demisol şi / sau pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro .