Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 26.03.2024, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante –  consilier, clasa I, grad profesional superior – serviciul urbanism și gospodărie comunală – compartiment gospodărie comunală și protecția mediului