Municipiul Turnu Măgurele anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri

            Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, bld. Republicii, nr.2, județul Teleorman, cod poștal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416451, fax 0247.416.453, email:primariatm@yahoo.com, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri:

            1.Bunuri mobile tip deșeuri metalice constand în calorifere de oțel

            Licitația se va desfășura în data de 01.02.2023, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul. Republicii, nr.2.

            Prețul de pornire la licitație este de 0,60 lei/kg.

            Cantitatea de deșeuri se va deternima prin cântarirea efectivă.

                Taxa de participare la licitație este de 50 lei.

Garanția de participare la licitație este în valoare de 200 lei.

Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor deșeuri metalice se primesc până la data de 31.01.2023, ora 1600, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, cam.9.

Informațiile suplimentare privind licitația publică pot fi obținute la telefon 0247/416.451 int. 108, fax 0247/416.453.