Municipiul Turnu Măgurele anunţă organizarea licitaţiei publice pentru închiriere prin licitație publică a parcărilor de reședință  situate în municipiul Turnu Măgurele, zona blocurilor Z9-S2-S3,  zona blocurilor S3-F1-V5, zona blocurilor W2-V4-Z6, zona blocurilor Z3-X1-V2-Z4-Z2, zona blocurilor L2-L5-M1-M3 și zona blocurilor K2-M1-B1

Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, cod poştal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416.451, fax 0247.416.453, email: primariatm@yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice pentru închiriere prin licitație publică a parcărilor de reședință  situate în municipiul Turnu Măgurele, zona blocurilor Z9-S2-S3,  zona blocurilor S3-F1-V5, zona blocurilor W2-V4-Z6, zona blocurilor Z3-X1-V2-Z4-Z2, zona blocurilor L2-L5-M1-M3 și zona blocurilor K2-M1-B1, asfel:

–  pentru zona blocurilor Z9-S2-S3, pozițiile nr.12;

–  pentru zona blocurilor S3-F1-V5, pozițiile nr.1, 5, 7, 8;

–  pentru zona blocurilor W2-V4-Z6, pozițiile nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

–  pentru zona blocurilor Z3-X1-V2-Z4-Z2, pozițiile  7, 8, 9, 14, 26, 28, 29, 30;

– pentru zona blocurilor L2-L5-M1-M3,pozițiile nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

–  pentru zona blocurilor K2-M1-B1, de la poziția nr.1 la poziția nr.7, de la poziția nr.10 la poziția nr.22, de la poziția nr.24 la poziția nr.31 și  poziția nr.33.

            Licitația pentru închirierea locurilor de parcare libere se va desfășura în data de 29.09.2023, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str. Republicii, nr. 2.

Preţul de pornire la licitaţie este de 24 lei/lună.

Taxa de participare la licitaţie este de  15.00 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 70.00 lei.

Documentele de participare la licitaţiile pentru închirierea parcărilor de reședință libere, se primesc până în data de 28.09.2023, ora 15.00, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str. Republicii, nr. 2.

Caietele de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi se pot procura contra sumei de 10 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str.Republicii, nr.2, etaj 1, camera 9.

Informaţii suplimentare privind licitaţia publică pot fi obţinute la telefon 0247.416.451, int. 108, fax 0247.416.453.