Invitatie de participare privind desfășurarea selecției de oferte, în vederea atribuirii achiziției serviciilor de proiectare și de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,, Realizare drum servitute pentru complexul ANL din strada Șoseaua Alexandriei, nr.7 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”

Primăria municipiului Turnu Măgurele intenționează să atribuie , in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare , achiziția directa pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare și de  execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,,  Realizare drum servitute pentru complexul ANL din strada Șoseaua Alexandriei, nr.7 din municipiul TurnuMăgurele, județulTeleorman