Invitație de participare privind contractul de achiziţie publică având ca obiect: “Servicii de întreţinere a iluminatului public in Municipiul Turnu Măgurele”

UAT Municipiul Turnu Măgurele intenţionează să atribuie contractul de achiziţie publică având ca obiect: “Servicii de întreţinere a iluminatului public in Municipiul Turnu Măgurele”, în următoarele conditii: