Invitaţie de participare achiziţie directă contract “Servicii de întreţinere a iluminatului public în Municipiul Turnu Măgurele”

UAT Municipiul Turnu Măgurele intenţionează să atribuie contractul de achiziţie publică având ca obiect: “Servicii de întreţinere a iluminatului public in Municipiul Turnu Măgurele”, în următoarele condiţii: