Imobile în curs de reabilitare prin Compania Națională de Investiții

 

La solicitarea Primăriei Municipiului Turnu Magurele , a fost obținută finanțare  de la bugetul de stat prin Compania Națională  de Investitii  (”C.N.I.” – S.A.) pentru reabilitarea următoarelor imobile:

 – Cinematograful Flacăra;

 – Casa de Cultură;

 – Spitalul Municipal:

 – Liceul Tehnolologic ” Sfântul Haralambie.

 Cinematograful Flacara-  clădire monument istoric de importanță zonală (clasa B)- solicitarea la CNI a fost facută în anul 2017 și a fost aprobată finanțarea de catre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anul 2019 .

 În data de 10.06.2020 a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări între        ” C.N.I” . S.A    si executant .  La acest moment  au fost obținute toate avizele cu excepția avizului de la   Comisia Zonală  a Monumentelor istorice nr. 8  După obținerea acestui aviz, va fi eliberată autorizația de construire și va fi emis ordinul de începere al lucrărilor.

Casa de Cultură – În anul 2017,după atragerea  imobilului în domeniul public al Primăriei Turnu Magurele,  a fost facută solicitare de finanțare la Compania Națională  de Investitii  (”C.N.I.”- SA)  pentru finanțarea reabilitării acesteia .

 În această perioadă a fost întocmită documentația tehnică de către ”C.N.I.”  S.A. și au fost aprobați indicatorii tehnico-economici în  cele 2 comisii tehnico – economice –  cea a  ”CNI S.A. si  cea a Ministerului  Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei .

Ieri , 21.09.2020, am fost informați de  către Compania Națională de Investiții, că Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a semnat ordinul privind aprobarea finanțării acestui imobil .

După semnarea ordinului, se procedează la demararea procedurii de achiziție publică privind atribuirea contractului de execuție lucrări.

Spitalul Municipal – Solicitarea de finanțare pentru Spitalul Municipal a  fost făcută în  septembrie  2017.  La acest moment se întocmește de către” CNI” – SA documentația tehnică  în vederea aprobării indicatorilor tehnico – economici în   cele două Comisii tehnico- economice mai sus menționate,   fiind obtinute toate avizele de principiu.

 Va urma aprobarea  finanțării prin Ordin  de Ministru , dupa care se va atribui contractul de execuție lucrări.

Liceul Tehnologic  ” Sfântul Haralambie ”  –  pentru Liceul Tehnologic ”Sfântul Haralambie” – imobil monument istoric de importanță zonală(clasa B) –  solicitarea de finanțare a fost făcută în februarie 2018 . Clădirea liceului necesită consolidare, reabilitare și amenajare curte interioară . La acest moment a fost atribuit  de către  CNI ” – S.A. contractul privind întocmirea documentatiei tehnice de consolidare si reabilitare imobil .

 Informațiile prezentate  sunt  reale și pot fi probate.

 Toate aceste investiții nu se finalizează  în ritmul așteptat de majoritatea locuitorilor municipiului și dorit și de noi ca administrație publică . Sunt etape de parcurs de la  solicitarea finanțării până la  finalizarea acestora , timp care  nu depinde de Autoritatea Publică Locală

 În viitorul apropiat  vor începe lucrările  și veti avea certitudinea  ca am spus doar adevarul!