Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2 – zone urbane marginalizate

În prezent, Municipiul Turnu Măgurele implementează proiectul ”Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” pentru care au fost obținute fonduri nerambursabile, în data de 19.11.2021, fiind semnat contractul de finanțare.

Acest proiect vizează modernizarea infrastructurii rutiere din cele două zone urbane marginalizate ale municipiului Turnu Măgurele, respectiv: str. Plopilor, str. Frasinului, str. Mesteacănului, str. Moșilor, str. Pinului, str. Rampa Gării, str. Stejarului și str. Ulmului.

 În data de 15.09.2022 Municipiul Turnu Măgurele a emis Ordinul de începere a lucrărilor nr. 14232 din 12.09.2022 pentru obiectivul de investiții “Reabilitare străzi din zonele urbane marginalizate ale Municipiului Turnu Măgurele” aferent proiectului ”Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”.

De asemenea, Municipiul Turnu Măgurele a predat amplasamentul pentru obiectivul de investiții mai sus menționat către executantul lucrărilor: SC CRISTITA SRL.