Anunt vanzare bunuri ce au deservit la furnizarea agentului termic in sistem centralizat

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

NR.23993/05.09.2019

ANUNȚ

Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, telefon 0247 416 451, fax 0247416453, www.municipiulturnumagurele.ro, e_mail:primariatm@yahoo.com, ANUNTĂ organizarea licitației publice pentru valorificarea unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, bunuri ce au deservit la furnizarea agentului termic în sistemul centralizat, bunuri  identificate conform Anexei – ce poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Turnu Măgurele și la sediul instituției, Serviciul Urbanism și Gospădărie Comunală.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Licitația se va desfășura în data de 23.09.2019, ora 14.00, la sediul Primăriei municiupiului Turnu Măgurele, strada Republicii, nr.2.

Documentele de participare la licitația pentru valorificarea bunurilor ce au deservit la furnizarea agentului termic se primesc până la data de 20.09.2019, ora 16.00, la sediul organizatorului.

În cazul în care, la termenul 1, la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, nu sunt prezenţi minim doi participanţi la licitație sau în cazul în care nici un ofertant nu oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta în data de 30.09.2019, ora 14.00.

           În cazul în care la termenul 2 de organizare a licitaţiei,  nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua la data de 07.10.2019, ora 11.00.

În cazul în care la următoarea licitație organizată în data de 14.09.2019, ora 11.00, se prezintă un singur solicitant, bunul/bunurile vor fi adjudecat/e acestuia.

În cazul în care la termenul 3 nu se prezintă nici un ofertant, sau nu se oferă prețul de pornire procedura de licitație astfel stabilită, va fi repetată din 7 în 7 zile calendaristice de cel mult trei ori.

Documentele pentru participare se vor primi până la data de 27.09.2019, respectiv 04.10.2019, ora 16.00, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, camera 9.

Informații suplimentare privind licitația publică  se pot obține la telefon 0247.416.451, int.108.

anunt vanzare bunuri centrale

PRIMAR,

Dănuț CUCLEA