Anunț privind achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de modernizare a celor 10 străzi din municipiul Turnu Măgurele

ANUNȚ

PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de supraveghere a lucrărilor de modernizare a celor 10 străzi din Municipiul Turnu Măgurele în contextul implementării  proiectului  „I-TeN –Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei, printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, cod proiect 15.1.1.013,cod e-MS ROBG 132, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România Bulgaria.

UAT Municipiul Turnu Măgurele  a încheiat Contractul de Finanțare nr. 70577/24.05.2017  cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,în vederea implementării proiectului „I-TeN – Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei, printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România Bulgaria.

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de supraveghere a lucrărilor de modernizare a celor 10 străzi din Municipiul Turnu Măgurele în contextul implementării  proiectului  „I-TeN – Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei, printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, cod proiect 15.1.1.013,cod e-MS ROBG 132, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România Bulgaria.

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 13967 din 21.05.2019

Prestator : SC CRISTIAN DULGHERU CONSULT  SRL

Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere a lucrărilor de modernizare a celor 10 străzi din Municipiul Turnu Măgurele, aferente obiectiului de investiții ”Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin modernizarea de străzi din cartierul Măgurele, județul Teleorman”, finanțat prin proiectul  „I-TeN – Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei, printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”

Valoarea achiziției: 107.900 lei (prestatorul nu este plătitor de TVA)

Procedura aplicată:  achiziție directă

Anunt_dirigentie_I ten