Anunț privind achiziționarea serviciilor de realizare studiu de management de trafic

ANUNȚ

PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de realizare studiu de management de trafic  în contextul implementării  proiectului  ,,I –Ten: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN – T, cod proiect 15.1.1.013, cod eMS ROBG – 132, finanțat în cadrul Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-  2020.

Municipiul Turnu Măgurele implementează proiectul,,I –Ten: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN – T”,15.1.1.013, finanțat în cadrul Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-  2020, în calitate de Beneficiar, contract de finanțare nr. 70577/08.06.2017.

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de realizare studiu de management de trafic  necesare in contextul implementării  proiectului ,,I –Ten: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN – T”,finanțat în cadrul Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-  2020.

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 15045 din 26.06.2018

  • Prestator : S.C AM PROJECT DESIGN & CONSULTING S.R.L
  • Obiectul achiziției: achiziționarea de servicii de realizare studiu de management de trafic in contextul implementării  proiectului  ,,I –Ten: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN – T, cod proiect 15.1.1.013, cod eMS ROBG – 132, finanțat în cadrul Programului Interreg V A România – Bulgaria 2014-  2020           Valoarea achiziției: 34.000  lei la care se adauga TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă