Anunț privind achiziționarea serviciilor de organizare a evenimentelor de conștientizare publică, inclusiv materiale de promovare și informare prevăzute pentru proiectul ,, L – TEN – Conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”, Cod 15.1.1.014, cod eMS ROBG – 127, finanțat în cadrul Programului Interreg V A România Bulgaria

 UAT Municipiul Turnu Măgurele implementează  proiectul,, L – TEN – Conectarea Rețelei de Transport  Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei, în parteneriat cu municipalitatea Levski (Bulgaria)

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de organizare a evenimentelor de conștientizare publică, inclusiv materiale de promovare și informare, necesare  pentru implementarea  proiectului ,, L – TEN – Conectarea Rețelei de Transport  Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei, finanțat în cadrul Programului Interreg V A România  Bulgaria.

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 7377 din 19.03.2020

  • Prestator : SC PAPER PRINT CONSULTING SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea de  servicii de organizare a evenimentelor de conștientizare publică, inclusiv materiale de promovare și informare prevăzute prin proiectul  ,, L – TEN – Conectarea Rețelei de Transport  Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”, Cod 15.1.1.014,cod eMS ROBG – 127, finanțat în cadrul Programului Interreg V A România Bulgaria         
  • Valoarea achiziției: 16.690,70 lei fără TVA
  • Procedura aplicată:  achiziție directă