Anunț privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului ,,Prezentul și perspectivele cooperării în domeniul transportului public din zona transfrontalieră, în special din Turnu Măgurele și Nikopole’’ finanțat prin proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect 15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin Programul Interreg V A România-Bulgaria

  În vederea implementării proiectului ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, 15.1.1.013, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria, în calitate de Lider de proiect, s-a încheiat contractul de finanțare nr. 70577/08.06.2017 precum și contractul de cofinanțare nr. 70582/08.06.2017.

În cadrul proiectului anterior menționat, municipiul Turnu Măgurele a achiziționat servicii de elaborare  a studiului ,,Prezentul și perspectivele cooperării în domeniul transportului public din zona transfrontalieră, în special din Turnu  Măgurele și Nikopole’’

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii  nr. 16018  din 06.07.2020.

  • Prestator : SC AM PROIECT DESIGN & CONSULTING  S.R.L.

     Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de elaborare  a studiului ,,Prezentul și perspectivele cooperării în domeniul transportului public din zona transfrontalieră, în special din Turnu  Măgurele și Nikopole’’ finanțat prin  proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect  15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria

  • Valoarea achiziției: 45.000  lei la care se adaugă TVA in sumă de 8.550 lei
  • Procedura aplicată:  achiziție directă