Anunț privind achiziționare echipamente de calcul/periferice și aparatură birotică pentru echipa de management necesare pentru derularea proiectului ,,Administrație publică locală eficientă, transparentă și orientată către cetățean în municipiul Turnu Măgurele”, Cod SIPOCA/MySmis 115/110909

În vederea implementării proiectului ,,Administrație publică locală eficientă, transparentă și orientată către cetățean în municipiul Turnu Măgurele”, Cod SIPOCA/MySmis 115/110909, a fost încheiat Contractul de furnizare numărul 14483 din 20.06.2018, între MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE și MB SILVER IMPEX S.R.L.

Obiectul contractului: furnizare echipamente de calcul/periferice și aparatură birotică;

Valoarea achiziției: 33.000,00 lei, la care se adauă TVA;

Procedura aplicată: achiziție directă.

anunt_09_07_2018