Anunț licitație achiziție auto

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

Nr. 2770/31.01.2018

 Primăria municipiului Turnu Măgurele

Anunţă

          Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, strada Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, cod poştal 145200, cod fiscal 4253731, telefon/fax:0247416451/0247416453, email: primariatm@yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:

Nr. crt. Bunul mobil ce face obiectul

licitaţiei

Preţ de pornire

– lei –

Pas de strigare

– lei –

Garanţie de

participare – lei –

1 Autoturism Dacia, tip 1310 L,

TR – 11 – PTM

197 2 20
2 Autoutilitară ROCAR TV D 14 F,

TR – 211

426 4 43
3 Autoturism Dacia, tip 1310 L,

B 20 FFW

197 2 20
4 Autospecializată sanitară Dacia Break, tip 1310 CL,

B 20 MKL

206 2 21

Licitaţia se va desfăşura în data de 19.02.2018, ora 13, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, strada Republicii, nr.2.

Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor de mai sus se primesc până în data de 16.02.2018, ora 16, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, camera 9.

Informaţii suplimentare privind licitaţiile publice pot fi obţinute la telefon 0247.416.451, int.108.

PRIMAR,

Dănuţ CUCLEA