Anunt inchiriere spatiu situat pe platforma obiectivului ”Punct control și trecere a frontierei cu bacul Turnu Măgurele(România) – Nikopol (Bulgaria)”

Primăria municipiului Turnu Măgurele

Anunță

           Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, b-dul. Republicii, nr.2, județul Teleorman, cod poștal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416.451, fax 0247.416.453, email: primariatm@yahoo.com, anunță organizarea licitației publice pentru închirierea  unui spațiu în suprafață de 236,52 mp, situat pe platforma obiectivului ”Punct control și trecere a frontierei cu bacul Turnu Măgurele(România) – Nikopol (Bulgaria)”.

Licitația se va desfășura în data de 10.09.2018 ora 1500, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2.

Prețul de pornire al licitației este de 378,43 euro/lună. Taxa de participare la licitație  este de 50,00 euro. Garanția de participare la licitație este de 378,43 euro.

Documentele de participare la licitația de închiriere a bunului imobil se primesc până la data de 07.09.2018 ora 1600, la sediul organizatorului.

În situația în care spațiul nu se va închiria la primul termen de licitație,  aceasta se poate repeta în data de 17.09.2018 ora 1500, iar documentele de participare se vor primi până în data de 14.09.2018, ora 1600, la sediul organizatorului.

Caietul de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, cam.9

Informații suplimentare privind licitația publică pot fi obținute la telefon 0247.416.451 int. 108.