Achiziționarea serviciilor privind elaborarea certificatului de performanță energetică la Centrul educațional din municipiul Turnu Măgurele, situat pe strada Libertății, nr. 137, componentă a proiectului integrat ” Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 22.12.2022, a fost încheiat contractul de servicii nr. 21037 pentru prestarea serviciilor de elaborare a certificatului de performanță energetică la Centrul Educațional din municipiul Turnu Măgurele.

  • Prestator : SC AEI INSTAL SRL
  • Obiectul achiziției:  servicii de elaborare a certificatului de performanță energetică la Centrul educațional din municipiul Turnu Măgurele
  • Valoarea achiziției: 8.000 lei(prestatorul nu este plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată: achiziție directă