Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor de amenajare peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței

 Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Pentru verificarea tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor de amenajare peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței, a fost  încheiat contractul de servicii nr. 3240 din 01.03.2021.

  • Prestator : SC Miro Grup SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor  de verificare tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor de amenajare peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței finanțate prin proiectul integrat  ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției:8.300 lei, la care se adaugă 1.577,00 lei TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă