Achiziționarea serviciilor de consultanță în management în vederea implementării activităților proiectului ,,Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

 În data de 08.04.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7661/08.04.2022 pentru proiectul ,,Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.           

Pentru buna derulare a activităților proiectului ,,Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”, a fost semnat contractul de servicii de consultanță nr.6505/21.04.2022.

  • Prestator : Quality Projects & Advice Company SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor  de consultanță în management în vederea implementării activităților proiectului ,,Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”
  • Valoarea achiziției: 47.280 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă