Achiziționarea serviciilor de organizare evenimente necesare în contextul implementării activităților proiectului ”Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial “Grivitsa” şi Cetatea “Turnu”, cod ROBG-397, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 2.