Achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru reabilitarea străzilor incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii .

Pentru supravegherea lucrărilor ce se vor executa la obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban prin reabilitarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele”, a fost  încheiat contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 19785 din 31.12.2021

  • Prestator : SC Cristian Dulgheru Consult SRL
  • Obiectul achiziției: prestarea de servicii de supraveghere, prin intermediul diriginților de șantier, a lucrărilor executate pentru reabilitarea străzilor incluse în componenta B ”Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban prin reabilitarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele”, parte a proiectului integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 28.000 lei(prestatorul nu este plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată: achiziție directă