Norme de fundamentare tarife portuare 2021

A N U N Ț

SC Local Urban SRL în calitate de administrator al Portului Turnu Magurele, anunță punerea la dispoziția  persoanelor interesate a Normelor de fundamentare a tarifelor portuare pentru anul 2021 și în acest sens în perioada 01.09.2020 – 22.09.2020 se desfășoară procedura de consultare a operatorilor economici interesați , în conformitate cu prevederile art.40 din O.G. 22/1999(r) privind administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea  activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare.

Persoana de contact : dl. FARA Cosmin, telefon  0247411895, 0784257870; mail  localurban@yahoo.com

                                  DIRECTOR

                               Ing. Cone Cornel