Servicii de consultanță în management în vederea implementării proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod ROBG e-MS -256

Proiectul este cofinanțat  în cadrul apelului II de proiecte al Programului Interreg V-A Romania- Bulgaria  2014-2020, Axa prioritară 5 – O regiune eficientă, Obiectivul specific 5.1- Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere.

În cadrul proiectului anterior menționat, municipiul Turnu Măgurele a   încheiat contractul nr. 23050 din 19.11.2020 pentru  prestarea serviciilor de consultanță în management.

  • Prestator : SC QUALITY PROJECTS & ADVICE COMPANY S.R.L
  • Obiectul achiziției: consultanță în management  în vederea implementării proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”
  • Valoarea achiziției: 59.730,22   lei la care se adaugă TVA in sumă de 11.348,74 lei
  • Procedura aplicată:  achizitie directa