Semnarea a doua proiecte ce vor fi finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13, valoarea totală a acestora fiind de 44.799.405, 28 lei inclusiv TVA.

        

În data de 4 martie 2020, primarul municipiului Turnu Măgurele, Dănuț CUCLEA, a semnat contractele de finanțare nr. 5109/04.03.2020 și nr.5143/04.03.2020 pentru două proiecte,  proiecte ce vor fi finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13, valoarea totală a acestora fiind de 44.799.405, 28 lei inclusiv TVA.

Cele două proiecte, ale căror contracte de finanțare au fost semnate, sunt:

  1. ,,Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, în valoare de 21.525.622,01 lei, inclusiv TVA. (contract de finanțare nr 5143/04.03.2020)

În cadrul proiectului  se va reabilita și dota imobilul din strada  Calea Dunării nr. 1 – Casa Prefectului (fosta Administrație Financiară), va fi amenajată grădina publică din  vecinătatea acestuia și vor fi reabilitate 6 strazi din zona centrală a municipiului.

În clădirea  ”Casa Prefectului” formată din subsol și parter va fi amenajat Centrul pentru tineret, spațiu destinat organizațiilor de tineret și tinerilor din municipiul Turnu Măgurele, în vederea realizării de activități și evenimente educative și de petrecere a timpului liber.

Astfel,  în cadrul centrului de tineret vor funcționa o serie de ateliere și cluburi: atelier performanță școlară, club de dans, club fashion, expoziții  permanente și temporare, club arte cu proiecție, bibliotecă digitală, etc

Prin reamenajarea grădinii publice, din fața clădirii, se va realiza un loc ideal de recreere, relaxare și petrecere a timpului liber.

Valoarea finanțată pentru reabilitarea, dotarea imobilului și amenajarea grădinii publice este de 12.996.463,79 lei, inclusiv TVA.

Străzile ce urmează a fi reabilitate sunt: b.dul Independenței, str. 1 Decembrie, str. Castanilor, str. Măgurii, str Oituz și str. Victoriei.

Valoare  aprobată pentru reabilitarea acestor străzi este de: 8.529.158,21 lei, inclusiv TVA

  Durata de implementare a proiectului este până la 31.03.2022 .  

2. ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, în valoare de 23.273.783,27 lei, inclusiv TVA  (contract de finanțare nr 5109/04.03.2020)

În cadrul proiectului se va reabilita și dota imobilul ,,Casa Armatei”, din strada 1 Decembrie, nr. 5 unde va funcționa centrul recreativ pentru persoane vârstnice și va fi amenajat Parcul si Monumentul Independenței.

Centrul Recreativ pentru Persoane Vârstnice,va oferi un spațiu corespunzător în care persoanele vârstnice din municipiul Turnu Măgurele să se poată întalni, relaționa și desfașura o serie de activități recreative, cu efecte pozitive asupra stării psihice a acestora.

Valoarea finanțării pentru reabilitarea și dotarea imobilului ”Casa Armatei” este de  12.890.571,04 lei, inclusiv TVA

Valoarea aprobată pentru reabilitarea parcului și a monumentului Independenței este: 10.383.212,33 lei, inclusiv TVA

Prin amenajarea peisageră a parcului Independenței, se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber, promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă, iar prin reabilitarea monumentului Independenței se va păstra vie memoria soldaților români.

  Durata de implementare a proiectului este până la 31.05.2023