Regulament privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii

Regulament privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii regulament_gospodarire

Anexa nr.1 la HCL 114/30.08.2018