Reabilitare, consolidare și dotare casă de cultură, bulevardul Republicii, nr. 1, municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman

UAT Municipiul Turnu Măgurele a solicitat și a obtinut finanțare, prin Compania Națională de Investiții – CNI-SA, pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare, consolidare și dotare casă de cultură, bulevardul Republicii, nr. 1, municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman ”.

În data de 16.09.2022 CNI-SA a emis ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE prin care se dispune începerea lucrărilor începând cu data de 26.09.2022.

Durata de execuție a lucrărilor : 15 luni.