Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 54: Luncă – Tarlale 121 cu subdiviziuni

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu Măgurele din judeţul Teleorman

anunţă:

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 54:

( Luncă – Tarlale 121 cu subdiviziuni)

începând cu data de 23.01.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – camera 4 demisol şi / sau pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro .