Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 34: Măgurele Bulgaru / Belți / Cărămizi / Rampă / Grădini – Tarlale 68, 71, 72, 73, 74 cu subdiviziuni

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu Măgurele din judeţul Teleorman

anunţă:

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 34:

Măgurele Bulgaru / Belți / Cărămizi / Rampă / Grădini – Tarlale 68, 71, 72, 73, 74 cu subdiviziuni

începând cu data de 28.10.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – camera 4 demisol şi / sau pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro .