Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 3: (Dealul Turnului: TARLA 13 C, TARLA 13 B, TARLA 13 A / I, TARLA 13 A / II)

ANUNŢ

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu Măgurele din judeţul Teleorman

anunţă:

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 3: (Dealul Turnului: TARLA 13 C, TARLA 13 B, TARLA 13 A / I, TARLA 13 A / II)

începând cu data de 10.09. 2020  până la data de 09.11.2020, pe o perioadă de

60 de zile, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei

municipiului Turnu Măgurele – camera 4 demisol şi / sau pe site-ul Agenţiei Naţionale

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro .

PRIMAR

DĂNUŢ CUCLEA