Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 în municipiul Turnu Măgurele

Începând cu data de 09.03.2022 în Centrul de informaţii pentru cetăţeni din incinta instituției și pe site-ul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, www.municipiulturnumagurele.ro, sunt afişate următoarele documente:

    1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023  în municipiul Turnu  Măgurele însoțit de Referatul de aprobare – iniţiativa primarului municipiului Turnu Măgurele și Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi taxe locale;

    2. Anexele nr.1,2,3,4, la Proiectul de hotărâre.

         Până la data de 21.03.2022, cei interesaţi pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de hotărâre, personal la Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele sau prin poștă.

         Informaţii suplimentare pot fi solicitate zilnic între orele 8,00-16,00 şi la Serviciul Impozite şi taxe locale prin telefon 0247/416451-interior 103,  sau 0247/411298.

         Cei interesaţi pot studia Proiectul de hotărâre pe site-ul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, la adresa www.municipiulturnumagurele.ro, acesta fiind afișat și la sediul instituției.

Proiectul de hotărâre și anexele aici