Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Primaria municipiului Turnu Magurele deruleaza in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara demarat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), actiunea de inregistrare gratuita a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara “carte funciara gratuita”.

In acest scop, in prezent, la nivelul municipiului Turnu Magurele se desfasoara lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor situate in extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Mai multe detalii aici anunt_02_08_2018