Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 27.02.2023, ora 10,00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual – propriu din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Cabinete Medicale Școlare.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 27.02.2023, ora 10,00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual – propriu din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Cabinete Medicale Școlare.

Dosarul de examen va conține următoarele documente:

  1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în treapta profesională din care se promovează;
  2. cerere de inscriere la examen.

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL – PROPRIU DIN CADRUL  SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,  cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Odinul MS nr.438/2021 privind asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos. 

5. Ordin MS nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor  rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile  rezultate din activitati medicale.

6. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.