Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Magurele” , Cod SMIS 125205, proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13.

              Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul  Turnu Magurele” , Cod SMIS 125205, proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13.

       Centrul educațional iși va desfășura activitatea în  corpul C3 al fostei Școli generale nr. 2 din strada Libertății nr.137, clădire ce va fi reabilitată în cadrul acestui proiect . Vor fi reabilitate, deasemenea și căile de acces  la centru, străzile Ion Creangă și Libertății.

        Centrul educațional va găzdui activități pentru persoanele care nu și-au finalizat studiile, ( de scriere și citit ,de matematica) activități educaționale pentru copii( ateliere de pregătire la matematică, limba româna, limbi străine, pregătire pentru examenul de capacitate), cabinet pentru consiliere psihologică.

       Una din activitățile proiectului, prevăzută în toate proiectele finanțate din fonduri nerambursabile, o reprezintă contractarea serviciilor de informare și publicitate, în vederea asigurării vizibilității proiectului cofinanțat prin POR 2014 – 2020, a finațatorului și Programului de finanțare.

            În cadrul Activității 4 – Informare și publicitate, subactivitatea 4.1 – Asigurarea  vizibilității proiectului, din cadrul proiectului ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul  Turnu Magurele”   se vor implementa următoarele măsuri:

  • 5 panouri temporare, 1 panou temporar pentru Centrul educațional si 4 panouri temporare pentru străzile Libertății și Ion Creanga
  • 5 plăci permanente, 1 placă permanentă pentru Centrul educațional și 4 plăci permanente pentru străzile Libertătii și Ion Creangă
  • 2 comunicate  de presă ce vor fi publicate la începutul și finalul proiectului;
  • 2000 pliante în cadrul cărora vor fi prezentate informații cu privire la proiect, facilitățile oferite de Centrul educațional

   Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de informare și publicitate necesare în contextul implementării activității 4 a proiectului ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul  Turnu Magurele

Asfel a fost semnat contractul de servicii nr.16250 /08.07.2020.

  • Prestator : SC PAPER PRINT CONSULTING SRL
  • Valoarea achiziției: 33.915,00 lei ( 28.500,00 lei la care se adauga TVA 5.415,00 lei).
  • Procedura aplicată:  achiziție directă