Municipiul Turnu Măgurele anunţă închirierea prin atribuire directă 154,04 ha de pajiște aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele,  în condiţiile OUG 34/2013

Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:primariatm@yahoo.com, anunţă închirierea prin atribuire directă,  154,04 ha de pajiște aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele,  în condiţiile OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, contra cost de la sediul instituției, din Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

Documentaţia de atribuire se poate obține de la Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2, et.1, cam.9, județul Teleorman.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:20 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei  municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2. 

Data limită de depunere a ofertelor: 24/04/2023, ora 15.00 la Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura  Primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de atribuire directă:  26/04/2023, ora 11.00, Primăria municipiului Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2 județul Teleorman.