Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.2.„Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”pentru Subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități modernede producere a materialului forestier de reproducere”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”pentru Subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități modernede producere a materialului forestier de reproducere”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin intermediul acestui apel se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 2, Subinvestiția I.2.B, respectiv „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”-PNRR/2023/C2/S/I.2.B.

Alocarea financiară totală acordată prin PNRR este de 18.000.000 Euro, echivalentul a 88.815.600 lei.

– Data și oră începere depunere de proiecte: 23.03.2023, ora 12:00
– Data și oră închidere depunere de proiecte: 29.02.2024, ora 23:59

Sesiunea va fi de tip necompetitiv, apel deschis, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul ,,primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 29 februarie 2024.

➢ Link depunere proiecte:  https://proiecte.pnrr.gov.ro/

➢ Link detalii: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/
➢ Adresa de mail suport: (pentru intrebari tehnice legate de apel): dgpnrr@mmediu.ro


Solicitanți eligibili:

Solicitant de finanțare poate fi orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR).

În categoria deținătorilor publici de păduri sunt incluse: Regia Națională a Pădurilor –Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județ) și alte persoane juridice de drept public.

În categoria deținătorilor privați de păduri sunt incluse: persoanele fizice, societățilecomerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat.

Producătorii autorizați de MFR sunt persoanele fizice și persoanele juridice care dețin o autorizațieemisă de către Comisia de autorizare din cadrul MMAP, în temeiul prevederilor Ordinului nr. 676/2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.